Supported Formats

json

GET /api/v2/cost_categories.json?token=API_TOKEN
Een lijst van alle uitgavencategorieën die bij uw account horen

Supported Formats

json

Params

Param name Description
page
optional

Pagina indien er meer dan 100 categorieën zijn

Validations:

  • Must be a number.


GET /api/v2/cost_categories/:id.json?token=API_TOKEN
Informatie van specifieke uitgavencategorie opvragen

Supported Formats

json

Params

Param name Description
id
required

De Cashaca ID van de uitgavencategorie

Validations:

  • Must be a number.